LLOGUER

Ortopèdia Vilanova té a la seva disposició diferents productes de primera necessitat en lloguer, com poden ser cadires manuals, scooters, crosses, llits articulats, grues elèctriques, etc.
 
SERVEI A DOMICILI

Disposem de servei a domicili per a la 3º edat: Servei de podologia i ortopèdia, servei de transport de productes.
 
PRODUCTES DE 2A MÀ

El nostre centre disposa d'un book amb una amplia gamma productes ortopèdics de 2a mà. Els requisits necessaris perquè l'article estigui esposat a la venda son: Fotos de l'article, factura o tiquet de compra o data de la compra del producte que es volgui revendre, fotocòpia del D.N.I. i dades personals del venedor del producte (nom, cognom, adreça, telf...). 


MANTENIMENT I REPARACIÓ

Realització de manteniment i reparacions de productes ortopèdics: cadires manuals i elèctriques, scooter, grues, etc.